IdeaUP

Mnoho začínajúcich podnikateľov investuje do tvorby produktu bez toho, aby si zistili, či riešia reálne problémy, ktoré majú ich zákazníci. Po začatí predaja sú potom sklamaní, že o ich riešenie nikto neprejavuje záujem. Môže to byť spôsobené zle nastaveným marketingom, cenou alebo lokalitou, avšak najčastejším základným problémom býva otestovanie nápadu, či rieši skutočný problém, ktorí majú potencionálni zákazníci. Častokrát my sami práve kupujeme také riešenia, ktoré nám šetria čas, peniaze, či prinášajú iný benefit, ktoré súčasné riešenia neponúkajú. Ako však zistiť, či naše produkty a služby riešia problémy zákazníkov? Ako zistíme, či sú lepšie ako ich súčasne používané alternatívne riešenia? Ako zistíme, či by nám za naše riešenie zaplatili? Otestujte to s nami ešte predtým, ako budete investovať do tvorby svojho produktu.

Na podujatí vás naučíme

 • ako správne stanoviť hypotézy,
 • ako sa sústrediť na problém a nie na riešenia,
 • ako správne vytvoriť otázky, na ktoré budete hľadať odpovede medzi svojimi zákazníkmi
 • aké nástroje a metódy môžete využívať na validáciu vašej myšlienky,
 • ako vytvoriť prototyp pre otestovanie, či daný produkt je zaujímavý pre užívateľov,

Pre koho je podujatie určené:

 • Ak začínate s realizovaním vlastného podnikateľského zámeru.
 • Ak sa bojíte rozprávať s inými ľuďmi o svojom nápade.
 • Ak neviete, ako mate správne začať konverzáciu s prvými zákazníkmi.
 • Ak potrebujete zlepšiť proces získavania potrebných informácii od svojich zákazníkov za účelom zlepšenia
  predaja.

Lektori:

Anna Závodská – Anka sa venuje consultingu a vzdelávaniu už viac ako 5 rokov. Pomáha začínajúcim podnikateľom s rozbehom ich podnikania a implementáciou vhodných nástrojov na zvýšenie ich profitability a celkový rozvoj ich biznisu. Organizuje podujatia, ako napr. Startup Weekend, Rails Girls, lektoruje univerzitný predmet Startup Program, komerčné workshopy, vedie diskusie a aktívne prezentuje na konferenciách o problematike podnikania. V súčasnosti sa venuje rozvoju Inkubátora na Výskumnom centre Žilinskej univerzity.

Andrej Rybovič – Andrej poskytuje konzultácie pre začínajúcich podnikateľov viac ako 5 rokov. Okrem poradenstva pripravuje a spoluorganizuje viacero podujatí ako napr. Startup Weekend, diskusie a prezentácie úspešných podnikateľov. Je lektorom workshopov Biznis model pre tvoj nápad. Zabezpečuje predmet Startup program, ktorý sa vyučuje na Žilinskej univerzite. Spolupracuje s firmami,ktorým pomáha implementovať nové nástroje pre optimalizovanie obchodnej a marketingovej stratégie pre zvýšenie profitability.

Dátum: 04.04.2017
Čas: 17.00
Trvanie: 1,5 hod. + 30 diskusia

Lokalita a doprava
V prípade, ak do Žiliny dochádzate, na miesto konania podujatia sa dostanete rýchlo zo železničnej aj z autobusovej stanice niekoľkými trolejbusmi. Zastávka, na ktorej treba vystúpiť, sa volá Žilinská univerzita. V prípade, ak prídete autom, môžete parkovať priamo na parkovisku Výskumného centra.

Vstupné: 5 € verejnosť
2,50 € študenti, ZŤP, doprovod ZŤP-S, vojaci

Kúpiť lístok