Pomáhame malým a stredným podnikom (MaSP) v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline implementuje spolu s projektovými partnermi z Českej republiky, Poľska a Talianska projekt AMICE zameraný na podporu pokročilých výrobných technológií, konkrétne 3 D tlače a tiež kruhovej ekonomiky v strednej Európe.

Si MaSP a chýbajú Ti potrebné znalosti a finančné zdroje pre vstup do tohto segmentu výroby?

Výskumné centrum pripraví spolu s partnermi aj pre Teba znalostné úložisko, kde nájdeš nielen potrebné informácie o najnovších technológiách, ale i kontakty na expertov a sekciu, kde budeš môcť podať svoje požiadavky na partnerstvo. Procesnú alebo produktovú inováciu si budeš môcť vyskúšať priamo na jednom z demonštračných miest. V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu alebo jednoducho len o ďalšie informácie neváhaj kontaktovať: anna.zavodska@rc.uniza.sk.

Web projektu nájdeš: TU.

Podobné články