LawUP (Archív)

Právnička JUDr. Zuzana Otáhalová zo spoločnosti LexLing, s. r. o sa bude vo svojej prednáške zameriavať na:

  • právne formy podnikania, výhody/nevýhody jednotlivých možností
  • družstvo ako výhodná forma podnikania nielen pre farmárov
  • predstavenie a špecifiká jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorá bola má pomôcť startupistom, ktorí získali investíciu
  • rozdiely medzi podnikaním na živnosť a prostredníctvom právnickej osoby
  • náklady a postupy pri založení a prípadných zmenách v spoločnostiach
  • možnosti ako sa zamestnať v svojej s.r.o.
  • a mnohé ďalšie.

Dátum:   16.3.2017
Čas:          17.00
Trvanie: 1,5 hod. + 30 diskusia

Kúpiť lístok